Kinesitherapie & Logopedie

In één centrum.

Kinesitherapie & Logopedie

In één centrum

neurocentrum

optimale zorg

Neurocentrum Oud-Turnhout is een samenwerking tussen de neurokinesitherapeuten van Kinegroep en de neurologopedisten van Logopedie Oud-Turnhout. Vaak heeft deze patiëntenpopulatie een multidisciplinaire revalidatie nodig. Waar kan dit beter dan een praktijk die beide disciplines, namelijk kinesitherapie en logopedie, aanbiedt.

Logopedie

Personen met een niet-aangeboren hersenletsel (beroerte, trauma, …) of een progressieve neurologische aandoening (ziekte van Parkinson, ALS, MS, …) kunnen te kampen krijgen met communicatieproblemen. Dit kan gaan van moeite hebben met het begrijpen van gesproken of geschreven taal, het lezen en/of schrijven tot het spreken met name woordvindingsproblemen of moeilijkheden met het construeren van zinnen. Ook kunnen personen moeite ondervinden met de uitspraak van taal, voortkomend van problemen met de spiercontrole. Dit heeft als gevolg een slappere, vertraagde en of minder gecoördineerde articulatie. Ook kunnen er moeilijkheden zijn bij de ademhaling, de stem en de intonatie. Binnen de logopedie wordt dit dysartrie of dyspraxie genoemd. Naast communicatieproblemen komen slikproblemen ook frequent voor binnen de populatie met neurologische aandoeningen.

In samenspraak met de patiënt en partner stellen we, na een uitgebreid aanmeldingsgesprek, een behandelplan op om logopedische revalidatie op maat te kunnen bieden. We streven hierbij naar een optimale kwaliteit van leven voor zowel de patiënt als zijn omgeving.

Kinesitherapie

Neurologische revalidatie richt zich op het behoud, herstel en/of verbetering van mogelijkheden van personen met een neurologische aandoening. Op deze manier wordt getracht de gevolgen van de aandoening te verminderen en de levenskwaliteit zo hoog mogelijk te houden.

Neurologische revalidatie vraagt vaak een
multidisciplinaire aanpak.

Nieuws uit het centrumNeurocentrum

Onze specialisaties

Samen zijn we van oordeel dat patiënten een optimale zorg verdienen door therapeuten die gespecialiseerd zijn in neurologische aandoeningen.

Beroerte & TIA

Een beroerte of herseninfarct wordt veroorzaakt door de verstopping van een bloedvat in de hersenen.

Ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een neurodegeneratieve ziekte waarbij dopamine-producerende zenuwcellen in de hersenen langzaam afsterven.

Cerebrale parese

Cerebrale parese, ook wel hersenverlamming of CP genoemd, is een houdings- of bewegingsstoornis.

Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS)

ALS is een neurodegeneratieve ziekte, ook wel motorneuronziekte genoemd, waarbij vooral het motorisch systeem getroffen wordt.

Ziekte van Steinert

De ziekte van Steinert, dystrofia myotonica, wordt veroorzaakt door een probleem in de celwand van de spiercel.

Mononeuropathie

Mononeuropathie is de beschadiging aan een zenuw die buiten de hersenen en het ruggenmerg ligt.

Polyneuropathie

Polyneuropathie is de beschadiging aan meerdere zenuwen op meerdere plaatsen in het lichaam, vaak aan het uiteinde van de zenuw.

Guillain-Barré

Guillain barré is een ontsteking van de zenuwen buiten de hersenen en het ruggenmerg door een (onbedoelde) reactie van je eigen immuunsysteem.

Multiple Sclerose

MS is een aandoening waarbij de isolatielaag (myeline) rond de hersenen en het ruggenmerg aangetast wordt.

Perifere aangezichts- verlamming

Beide kanten van het gezicht hebben een aangezichtszenuw.

(In)complete dwarslesie

Een incomplete dwarslesie is een letsel van het ruggenmerg.

Traumatic Brain Injury

Een traumatic brain injury (TBI) of craniocerebraal trauma (CCT) kan gedefinieerd worden als een slag op het hoofd.

Ziekte van Huntington

De ziekte van Huntington is een erfelijke neurodegeneratieve ziekte waarbij bepaalde groepen zenuwcellen in de hersenen langzaam afsterven

Radiculopathie met neurologische uitval

Radiculopathie is een aandoening waarbij een zenuwwortel vanuit de ruggengraat wordt samengedrukt.